یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

دلم برای صدا زدن اسمت تنگ است...

نتیجه تصویری برای صدا زدن اسم

Designed By Erfan Powered by Bayan