یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

والا!

نگران نباشید! اگر خودتان فراموش کرده اید، من به شما تضمین می دهم که زندگی مجردی هم همه اش ناز و نعمت و خوشی و لوس بازی و بی دغدغگی و بی مشکلی نیست. اما جان من شما هم مرد/ زن باشید و اعتراف کنید که یک جاهایی از دنیای متاهلی هم خوشی هایی دارد که مجردها از آن محرومند و این همه نک و ناله نکنید.

+ هر وضعیتی خوبیها و بدیهای خودش را دارد. اگر وضعیتی که در آن هستید (چه مجردی چه متاهلی) انتخاب خودتان است که از خوشی هایش لذت ببرید و سختی هایش را تحمل کنید و اگر انتخاب خودتان نیست برای تغییر دادنش تلاش کنید. ولی غر به جان کسانی که وضعیت شما را ندارند نزنید!

Designed By Erfan Powered by Bayan