یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

چک لیست

به لیستت اضافه کن: شقیقه های جوگندمی! چشمک

Designed By Erfan Powered by Bayan