یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

غریب پسند نباشیم

چرا هیچ کدام از خانمهای غربی که به عنوان سمبل زیبایی سر زبانها افتاده اند از نظر من قشنگ نیستند بلکه معمولی اند؟! به نظرم در همین ایران خودمان خانمهای گمنام و غیرگمنام زیادی هستند که بدون ذره ای آرایش حتی، زیبایی شان مسحورکننده است اما سمبل نشده اند و تا وقتی کشور را ترک نکنند سر زبانها نمی افتند! =(

علی رضا
۲۸ خرداد ۹۷ , ۱۰:۳۴
علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

تمدن بدلی bornos.blog.ir
Designed By Erfan Powered by Bayan