یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

زشت نیست اسمتان ایرانی است و کالای مورد استفاده تان غیرایرانی؟!

پای نام گذاری نی نی که پیش می آید، می شوند ایرانی خالص خالص خالص و هر اسم عجق وجقی را به اسمهای عربی ترجیح می دهند؛ حتی اگر معنی اش را ندانند یا معنی چندان خوبی هم نداشته باشد... اما وقت خرید که می رسد حتما حتما حتما باید جنس خارجی باشند که خوب و باکلاس و چشم دربیاور باشد!

+ تازه گاهی از ترس این که اسم عربی نگذارند اسمی با اصالتی از ملیت دیگر می گذارند و خوشحالند که عربی نبوده است! این اگر تعصب کور نیست پس چیست؟!

Designed By Erfan Powered by Bayan