یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

کافی شاپ ملعون!

اولین باری که به آن کافی شاپ رفتم، آن قدر خوشم آمده بود که همان جا به خودم گفتم حتماً حتماً باید یک روز فلانی و فلانی (که خیلی دوستشان داشتم) را به آن جا ببرم و حتی در مورد این که چه طور هماهنگ شویم و در کافی شاپ چه چیزی سفارش دهیم هم فکر کردم! چند ماه بعدترش، اتفاقی افتاد که خوب نبود و من ناخودآگاه آن کافی شاپ را به دست فراموشی سپردم. چند سال بعدترش، به طور کاملاً اتفاقی و بدون هیچ برنامه قبلی، با دو تا دوست معمولی به آن کافی شاپ رفتم؛ آن هم در حالی که از چند ساعت قبلش تا وقتی دور یکی از میزها نشستیم صدای هرهر و کرکرمان بلند بود! رفتیم و درست نشستیم دور همان میزی که من سالها قبل نشسته بودم و از همان لحظه یک جور انرژی منفی یخ کرده در سرم پیچید و از آن جا خودش را رساند به ریه ها و قلبم و بعد در دلم جا خوش کرد و من دگرگون شدم! سعی کردم چیزی به رو نیاورم اما دوستانم خیلی زود فهمیدند که خنده هایم ساختگی و سکوتهایم طولانی شده است. با تعجب علت را پرسیدند. گفتم محیط این جا برایم انرژی منفی بدی دارد. یکی از دوستانم گفت من هم انرژی منفی این جا را حس می کنم. نمی دانم منشأ حس او چه بود. ولی خوشبختانه خیلی زود از آن جا بیرون زدیم و بلافاصله حال من خوب شد! چند ماه بعد با نوشین و همسر و بچه هایش و مامان در همان خیابان سرگرم خرید بودیم و همسر نوشین در به در به دنبال فلان کافی شاپ بی نظیر می گشت تا برای رفع خستگی به آن جا برویم. همین که فهمیدم منظورش همان کافی شاپِ سرشار از انرژی منفی است، کل قضیه را برایشان تعریف کردم؛ بی آن که قصدم منصرف کردنشان باشد. حتی ممکن بود به من بخندند. اما خوشبختانه بی هیچ حرفی از رفتن به آن جا منصرف شدند.

نمی دانم راز این انرژی های پخش شده در دنیا چیست که روح من گاهی این همه به سمت آن باز می شود و حسشان می کنم. در مورد آدمها، مکانها، اتفاقها، تصمیمها، حتی در مورد وبلاگها، حسش می کنم. و نمی دانم چه شد که در آن مکان، یک روز هیچ دریافت نکردم (خوش آمدن با انرژی مثبت گرفتن فرق دارد)، یک روز چنان انرژی منفی یی به من رسید که در اطرافیانم هم اثر کرد ولی مثلا همسر نوشین هرگز چنین چیزی را حس نکرده بود. شاید آن انرژی منفی حاصلضرب من و آن اتفاق ناخوب چند سال قبل بوده و قوتش باعث تاثیر در دیگران شده است و نه صرفاً محصول آن محیط خاص. خیلی دلم می خواهد در مورد انرژی های مثبت و منفی بیشتر بدانم. اما نمی دانم هیچ منبع علمی در مورد آن هست یا نه. من همیشه فقط با دلم حسشان کرده ام.

Designed By Erfan Powered by Bayan