یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

نامه های عاشقانه ندارم فقط

آن قدر ریتم مصرع دوم این شعر فروغ که می گوید: «آری اینک این منم که در دل سکوت شب/ نامه های عاشقانه پاره می کنم» به دلم نشسته است که از همان خیلی سال پیش که برای اولین بار خواندمش تا الان، همیشه دلم می خواسته «نامه های عاشقانه پاره» کنم!!!

Designed By Erfan Powered by Bayan