یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

چوپان دروغگوی پینوکیو

خیلی از آدم ها، وقتی می گویند از دروغ بدشان می آید، بی آن که متوجه باشند، منظورشان این است که دوست ندارند کسی به آنها دروغ بگوید ولی این که خودشان به دیگران دروغ بگویند شاید زیاد هم بد نباشد.

Designed By Erfan Powered by Bayan