یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

خودکرده را تدبیر نیست که!

وقتی حرصتان در می آید که چرا دخترها همیشه هر رفتاری را به منظور برمی دارند، یاد تمام وقتهایی بیفتید که در بی ربط ترین شرایط ممکن، ساده ترین رفتارهایتان حتی، منظوردار بود!

Designed By Erfan Powered by Bayan