یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

تعداد دخترها و پسرها برابر است =|

این که در قرآن آمده است که آدمها به صورت زوج آفریده شده اند را قشنگ می شود در فیلم ها و سریالهای ایرانی دید که به ازای هر پسر مجردی یک دختر مجرد هم هست یا پیدا می شود و همه مجردهای داستان، دو به دو عاشق هم می شوند و با هم ازدواج می کنند. اگر هم تعداد افراد یک جنس کمتر از دیگری باشد، به یقین می دانی که تا آخر فیلم به تعداد نیاز دختر یا پسر اضافه خواهد شد! =|

Designed By Erfan Powered by Bayan