یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

قایم باشک

وقتی حس می کنی «باید» یک پست طولانی خاص بنویسی _ از آن پستهایی که در تمام طول نوشتنش و تا چند روز بعد از آن دلت حال می آید_ ولی هیچ حرفی برای نوشتن نداری، معلوم می شود داری یک چیزهایی را، که اتفاقاً چیزهای خیلی خیلی مهمی هم هستند، از خودت مخفی می کنی.

Designed By Erfan Powered by Bayan