یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

آه

نتوانستم دعا کنم... حتی جوشن کبیر برایم خیلی بزرگ بود. فقط سوزناک ترین اسمت را هزار بار از عمق وجودم صدا کردم...

Designed By Erfan Powered by Bayan