یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

«اصل مطلب» واقعی این است

کاش می شد همان دم در، یک تست مهارتهای زندگی، مخصوصاً تفکر انتقادی و حل مساله، از طرف بگیریم و بعد اگر نمره قابل قبولی به دست آورد، در را باز کنیم که تشریف بیاورند داخل و برویم سر اصل مطلب!

Designed By Erfan Powered by Bayan