یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

بچه ها به شکل معصومانه ای خودخواهند و صرفه نظر از این که قصد شما چه باشد و یا چه واکنشی نشان دهید، می خواهند به چیزی که خودشان تمایل دارند برسند؛ یکی از مهم ترین چیزهایی که این کوچولوهای خودخواه طالب آن هستند، محبت و توجه پدر و مادرها است و برای رسیدن به آن از هر حربه ای استفاده می کنند؛ حتی لجبازی، شیطنت، حرص دادن، خرابکاری کردن و...

+شاعر عنوان: نشاط اصفهانی

Designed By Erfan Powered by Bayan