یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

قبول؟!

بیایید بپذیریم این که کسی را دوست داریم یا از او خوشمان می آید یا او را خوب، دلنشین، عاقل، مهربان، جذاب و... می دانیم یا با او بهمان خوش می گذرد، لزوماً معیار و دلیل خوبی برای دوستی و مخصوصاً ازدواج با او نیست...

Designed By Erfan Powered by Bayan