یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

غرغر به سبک حافظ(3)

نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

Designed By Erfan Powered by Bayan