یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا؟

یک سری کارها هست که فقط در حیطه روابط دو نفر معنی دارد و برای شخص سوم، خیلی لوس و یخ به نظر می رسد. بیایید به خودمان قول بدهیم وقتی رابطه دو نفره ای را شروع کردیم، از انجام این گونه امور در جمع مردم و در هر فضایی جز فضای دو نفره ی خودمان پرهیز کنیم! در ضمن با عکس پروفایلمان هم،  دم و دقیقه، خوشبختی رویایی اغراق شده مان را جار نزنیم! برای دیگرانی که از بیرون نگاه می کنند خیلی لوس و خنده دار است!

Designed By Erfan Powered by Bayan