یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

کی تو رو قشنگت کرده

این که سادگی عروس سلطنتی، نشان از شعور بالای خودش و مردهای انگلیسی دارد که عقلشان به چشمشان نیست و زن را در حالت طبیعی اش (همان طور که هست) پذیرفته اند و زنها و مردهای ایرانی باید یاد بگیرند درست! ولی خدایی اش عروس نباید کمی عروسانه آرایش کند و فرقی با شبهای دیگرش داشته باشد؟! حالا نه آن گریمی که کلا بشود یک نفر دیگر! ولی به نظرم همان قدر که دیدن آرایش عروس روی صورت دختر 18-19 ساله ی دانشجو در دانشگاه، بی ربط و نامناسب است، آن همه سادگی هم برای صورت عروس و لباس عروس در شب عروسی اش لطفی ندارد! این نظر شخصی من است.

Designed By Erfan Powered by Bayan