یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

سکوت

برایم یک فیلم چند ثانیه ای ارسال کرده است که طبیعتاً با دیدنش باید تحت تأثیر قرار بگیرم و واقعیت این است که همین اتفاق هم افتاده است... واقعیت این است که در مورد بچه ها، من کلاً تحت تأثیرترین انسان روی زمینم و این انصاف نیست که از این واقعیت بر علیه من استفاده شود!

 

Designed By Erfan Powered by Bayan