یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

گر چه می‌دانم که در بزم تو گنجاییم هست

1. یک زمانی ماه رمضان برایم شده بود یک کابوس! همه ی اتفاقهای تلخ صبر می کردند تا در این ماه بیفتند یا به اوج خودشان برسند! امیدوارم امسال به خیر بگذرد!

2. از این که قرار است بروم به مهمانی کسی که یازده ماه تمام فراموشش کرده ام خجالت می کشم، خیلی زیاد! 

+شاعر عنوان: وحشی بافقی

Designed By Erfan Powered by Bayan