یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

بزرگ شوید لطفا!

کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم؟! خودت را تصور کن با 5-6 بچه قد و نیم قد که از سر و کولت بالا می روند و در و دیوار و آسمان و زمین را به هم دوخته اند و در تربیت و مخارج و همه چیزشان مانده ای! حالا تصور کن آرزویشان این باشدکه هیچ وقت بزرگ نشوند و همیشه به همین شیوه ور دلت بمانند! شما را به خدا می سپارم!

Designed By Erfan Powered by Bayan