یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

جهان زنده (من و عرفان!!!)

گاهی با محیط اطرافم به چنان پیوند و یگانگی یی می رسم که مثلاً واکنشم به عبارت Full of charge روی گوشی در حال شارژم، به زبان آوردن عبارت Thanks a lot است! یک چنین انسان عارفی هستم!

Designed By Erfan Powered by Bayan