یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

خیال پردازی وقتی خوب است که امید داشته باشی خیالهایت یک روز واقعی شوند نه وقتی که فقط باعث می شود بیشتر و بیشتر یادت بیاید که یک چیزهایی باید باشند و نیستند و حتی به زور خیال هم نمی شود آنها را داشت...

+ عنوان از سعدی

Designed By Erfan Powered by Bayan