یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

هوو، غول بی شاخ و دم... (2)

باشد قبول! اصلا زن دوم حق مسلم شما! امضای یک خدا و صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و دوازده امام و یک عالم فقیه و مرجع تقلید هم پایش! اما تو را به همین خدا و پیغمبر و ائمه، شما که این همه حق مدار هستید و روی احقاق حقوق و عمل به شرع حساس هستید، بیایید کمی حساس تر از این شوید و به حقوق شرعی مسلم زنانه هم اهمیت بدهید. انتظارات عجیب و غریبی هم نداریم ها! فقط لطفاً کتکمان نزنید؛ مواد مخدر و محرک را به ما ترجیح ندهید؛ نفقه بدهید؛ از حق طلاق، به عنوان اهرمی برای فرار از مهریه دادن استفاده نکنید؛ انتظار کارهای سخت (از نظر جسمی) از ما نداشته باشید (زنها ریحانه اند)؛ ما را خام حرفهای قشنگتان، که از ته دلتان نیست، نکنید؛ بهمان تجاوز چشمی، بدنی و جنسی نکنید؛ یک دفعه بی خبر، گم و گور نشوید؛ با دخترهمسایه و دخترخاله و خانم همکار و دوست دختر سابق و... لاس نزنید؛ دردهای جسمی و حساسیتهای روحی آن یک هفته در هر ماهمان را بفهمید؛ دروغ نگویید؛ ما را نپیچانید؛ وقتی گریه می کنیم سرمان داد نزنید (وقتی گریه نمی کنیم هم سرمان داد نزنید!)؛ ما را با احساسات پاک انسانی تان دوست داشته باشید نه با هوسهای زودگذر یا همیشه پایدارتان؛ مادر و خواهرتان را توی سر ما نزنید؛ انتظار نداشته باشید کلفت بی جیره و مواجب خانه تان باشیم؛ زور نگویید؛ وقتی روی زندگیمان (زندگی خودتان با ما) اسم مشترک را می گذارید، سجاف سر خود نباشید و دست کم در بعضی از موارد که زیادی مشترک است نظر ما را هم بپرسید؛ و...

خلاصه این که ما حرفی نداریم حق مسلمتان را کف دستتان بگذاریم، اگر شما هم نسبت به حقوق معقول و شرعی ما بی تفاوت نباشید و از هر حقی دفاع کنید نه فقط حق خودتان. که انسان حق مدار، کاری به این ندارد که این حق متعلق به کدام نیمه از جامعه بشری است و همیشه حق مداری اش را حفظ می کند و از آن کوتاه نمی آید. کوتاه نیایید! حقوق ما را بدهید؛ نامردیم اگر خودمان حقتان را دو دستی تقدیمتان نکنیم! =)

+ تا حالا به این فکر کرده اید که اگر چندشوهری حق مسلم زنها بود، واکنش مردها به این موضوع، چه تفاوتها و شباهتهایی با واکنش ما زنها به حق مسلم آنها (چند زنی) داشت؟!

Designed By Erfan Powered by Bayan