یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

دنیایت را خوب کن

خدایا من نمی خواهم با نشان دادن بدبختی دیگران، به من احساس خوشبخت بودن بدهی! ترجیح می دهم در مورد زندگی دیگران غبطه بخورم تا غصه!

Designed By Erfan Powered by Bayan